Najlepiej wyedukowany członek zespołu UnitemSoftware. Absolwent szkoły doktorskiej na Uniwersytecie w Almerii. Ekspert z zakresu innowacyjnych metod sterowania procesami. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał podczas stażów naukowych w Hiszpanii, Brazylii, Szwecji i we Włoszech, gdzie opracował system automatycznego dawkowania leków w anestezji. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji. Laureat prestiżowego stypendium naukowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.