Doktor inżynier z ponad 10 letnim stażem w działach R&D m.in. takich firm jak Nokia. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Autor i współautor publikacji z zakresu zastosowania uczenia maszynowego i metod statystycznych do analizy i klasyfikacji obrazów medycznych. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał m.in. w czasie stażu badawczego w Hiszpanii, gdzie opracował sieć wykorzystaną do estymacji objętości upraw. Współautor trzech patentów. Entuzjasta testów jednostkowych i pracy zdalnej. Pszczelarz.