Systemy pozwalające na kontrolę wszystkich procesów w fabryce. Stworzone systemy gromadzą dane ze wszystkich maszyn uczestniczących w kluczowych procesach. Dane te przez specjalnie stworzone do tego oprogramowanie trafiają do wspólnego serwera. W kolejnym kroku opracowywane jest oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie danych do uczenia maszynowego. Dzięki temu otrzymujemy olbrzymią wartość dodaną i znacznie lepiej kontrolujemy proces.